آدرس:
شعبه اول: مازندران ، صد متر نرسیده به ورودی دوم شهرک دریاکنار، دفتر گردشگری و رزراسیون
شعبه دوم: مازندران، محمودآباد، سرخرود، میدان معلم، خیابان پردیس، جنب کوی جالینوس

شماره تماس مستقیم : ۰۹۱۲۳۱۵۳۲۱۴

شماره دفتر مازندران : ۰۱۱۳۵۲۷۹۱۱۵


ایمیل مدیریت سایت : kambizmail@yahoo.com